نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
- +

اطلاعیه

ثبت نام ازمتقاضیان جدید و مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی قبلی برای انطباق

به استناد آیین نامه ودستورالعمل اجرایی مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مستند به مواد 85 و 86 قانون کارمصوب مورخ17/9/98 ، ثبتی در روزنامه رسمی شماره 1232 مورخ 25/9/98 ؛ ثبت نام از متقاضیان )متقاضیان جدید و مشاوران قبلی برای انطباق( موضوع آیین نامه مذکورازطریق نشانی اینترنتی: https://scp.mcls.gov.ir ، تا تاریخ20/1/1400 انجام خواهد گردید؛ لذا متقاضیان محترم ضمن مطالعه آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مذکور نسبت به ثبت نام از طریق درگاه فوق الذکر اقدام نمایند.

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.