نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
- +

 

 

انتخابات نماینده کارگران شرکت صنایع سفال گلستان بندرگز برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي تعاون، کار و رفاه اجتماعي بندرگز، انتخابات نماينده کارگران شرکت صنایع سفال گلستان برگزار شد. این انتخابات با نظارت کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با حضور پرسنل شرکت صنایع سفال گلستان در محل دفتر اين شرکت برگزار شد.

با برگزاری انتخابات نماینده کارگران در این شرکت آقاي قربان جعفری بعنوان نماينده اصلي کارگران و آقاي محمدتقی جمال لیوانی بعنوان نماينده علي البدل به مدت 3 سال انتخاب شدند.

گفتني است قبل از برگزاري انتخابات يک دوره آموزشي درخصوص شرح وظايف نمايندگان کارگري، قانون کار و تأمين اجتماعي و ميزان ساعت کاري با حضور پرسنل شرکت صنایع سفال گلستان برگزار گرديد.

بر اساس آيين نامه چگونگي انتخاب ، عملكرد، حدود وظايف و اختيارات نمايندگان كارگران در كارگاه ها، وظايف و مسئوليت هاي نمايندگان كارگران در چارچوب قانون و مقررات مربوط به شرح زير مي باشد:
الف ) آشنا ساختن كارگران به حدود وظايف و مسووليتها و حقوق قانوني خويش.
ب ) همكاري با كميته هاي فني مجمع استاني به منظور تدوين برنامه هاي آموزشي درزمينه هاي مربوط.
ج ) تلاش جهت حل و فصل مشكلات كارگران كارگاه و برقراري تعامل دو جانبه في مابين كارفرما و كارگران .
د ) پيگيري ، همكاري و نظارت بر امور رفاهي كارگران مطابق مقررات مربوط
ه ) پيگيري و مراقبت در جهت حسن اجراي قانون و مقررات ذي ربط و استيفاي حقوق قانوني كارگران .
و ) عضويت در مجمع نمايندگان كارگران استان و مراجع و مجامع استاني كه حضور نماينده كارگران در تركيب آن پيش بيني شده است .
ز ) شركت در جلسات كميته انظباطي كارگاه ، كميته طبقه بندي مشاغل ، كميته حفاظت فني و بهداشت كار نظاير آن .

 

 

 

 

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.