نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
- +

در جلسه ای با حضور جناب سرگلزایی مشاور توسعه تعاون و اشتغال مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در شرق گلستان به نقش تعاون در حفظ اكوسيستم هاي مرتعي تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کلاله، محمد سرگلزایی در این جلسه اظهار کرد: جلوگیری از  زيان ناشي از تخريب اكوسيستم هاي مرتعي از نظر اقتصادي که بمراتب بيشتر از توليد علوفه، گوشت و سايرفرآورده هاي لبني است و ادامه ي بهره برداري هاي غيراصولي و بي رويه به نابودي منابع آب و خاك و ذخاير غني كربن اين مراتع مي انجامد که با اعمال مديريت صحيح و اصلاح مراتع مي توان ظرفيت مراتع را براي چراي دام تا چند برابر افزايش داد.

وی افزود: مرتع يكي از منابع طبيعي است كه داراي كاركردهاي متعددي در نظام طبيعي و اجتماعي بوده، با كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي، كه مي بايست جهت پايداري از مراتع كه نيازمند طرح ريزي براي ساختارهاي بهره برداري مي باشد، مورد توجه قرارگيرد تا امكان بهره برداري از اين منابع تامين گردد.

سرگلزایی خاطرنشان کرد: در اين راستا با ملحق شدن مرتع داران به تعاونی ها، و تشكيل اتحاديه تعاوني هاي مرتع داري ظرفيت بهره برداري از مراتع افزايش مي يابد و اتحاديه های تعاوني هاي مرتعداري می توانند در بهبود شرايط كلي و فرهنگ بهره برداري از مراتع جامعه موثر باشد، به طوري كه اين اتحاديه به عنوان ابزاركارآمد و عامل بستر ساز توسعه در بخش منابع طبيعي بالاخص مرتع مطرح و سرآمد باشد.

کاوه مصطفی لو  رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کلاله نیز بر نقش گره گشای تعاون تاکید و اظهار کرد: تعاوني در ايران، با همت بالا و ارزشمند تعاونگران خوش فكر، توسعه و گسترش شايان توجهي پیدا کرده است و در اين زمينه تعاوني هاي مرتع داري هم میتواند از پيشرفت قابل قبولي برخوردار باشند.

وی افزود: تعاوني هاي مرتع داري در جهت حمايت و پشتيباني و هدايت مرتعداران در كاركردهاي مختلف تشكيل شده است و در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، خدماتي و توليدي به فعاليت خواهد پرداخت که این مهم نيازمند به شبكه سازي در سطح كشور است.

  

 

 

 


 

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.