صفحه اصلي > معاونت روابط کار > گام محکم گلستان در گسترش سه جانبه گرایی

گام محکم گلستان در گسترش سه جانبه گرایی


11-07-1398, 10:21. نويسنده: روابط عمومی

مدیر روابط کار گلستان از کسب رتبه دوم در ترویج و تشکیل شوراهای اسلامی کار در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، سعید دنکوب در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان گلستان در شاخص ترویج و تشکیل شوراهای اسلامی کار رتبه دوم کشور را کسب کرد.

وی افزود: تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار تجلی عینی سه جانبه گرایی و بازویی پرتوان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای دولت محسوب می شوند و گام برداشتن در تقویت و ارتقاء کمی و کیفی تشکل ها از جمله خدمات قابل توجهی است که به بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد.

دنکوب خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده 1قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار وبه منظور تامین قسط اسلامی وهمکاری درتهیه برنامه ها وایجاد هماهنگی در پیشرفت امور درواحدهای تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی  وخدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران وکارکنان به انتخاب مجمع عمومی ونماینده مدیریت، به نام شورای اسلامی کار درکارگاههای بالای 35نفر تشکیل می شود.

مدیرروابط کار گلستان تصریح کرد: برنامه عملیاتی ما در سال گذشته در خصوص تشکیل شورای اسلامی کار در استان، 4 مورد بود که با تلاش همکاران و پیگیری و همکاری واحدهای اقتصادی، 10 مورد تشکیل شد و از این حیث رتبه دوم را در کشور کسب کردیم.


بازگشت