نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
طرح ملی کاج در کارگاه های گلستان اجرایی شد

طرح ملی کاج در کارگاه های گلستان اجرایی شد

شنبه، 13 مهر 1398 - ساعت 13:26

مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از عملیاتی شدن طرح کاهش شیوع اعتیاد در جامعه کار و تولید موسوم به طرح ملی کاج دراستان خبر داد....

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان تاکید کرد: برخورد با عاملین غیر مجاز و متخلف توزیع کننده در طرح حمایت غذایی

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان تاکید کرد: برخورد با عاملین غیر مجاز و متخلف توزیع کننده در طرح حمایت غذایی

دوشنبه، 26 آذر 1397 - ساعت 09:08

حمیدرضا مردان زاده مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: عاملین غیر مجاز و متخلف توزیع کننده در طرح حمایت غذایی شناسایی و از ادامه...