نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
- +

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از اشتغال هزارو 843 نفر نیروی کار توسط کاریابیهای استان خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان موسی بی باک مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت : در استان گلستان تعداد 26 موسسه مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی داخلی مجاز در حال فعالیت می باشند که در سال 1399 تعداد هزارو 843 نفر متقاضی کار را در سطح استان دربخشهای صنعت ، خدمات و کشاورزی  بکار گماری نموده اند .

وی افزود : بر اساس تعهد ابلاغی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعداد هزارو هشتصدو 27 نفر اشتغال از طریق کاریابیها برای این استان درنظر گرفته شد که علیرغم شرایط استان که متاثر از شیوع بیماری کرونا بوده ولی باهمت همکاران و مدیران کاریابیهای سطح استان این تعداد بکارگماری انجام شده است .

وی خاطر نشان کرد : در سال جاری تعداد پنج هزارو 101 نفر متقاضی کار در موسسات مشاوره شغلی و کاریابی استان ثبت نام نمودند  و نیروهای درخواستی برای فرصتهای شغلی اعلام شده تعداد یازده هزارو 501 شغل بوده که تعداد هفت هزارو 30 فرصت شغلی مربوط به بانوان و تعداد چهارهزارو 471  فرصت نیز مربوط به آقایان بوده است .

بی باک افزود : در استان تعداد 25 کاریابی غیر دولتی داخلی و یک کاریابی مجازی و همچنین تعداد 2 کاریابی غیر دولتی بین المللی فعالیت می کنند و به استناد مفاد مندرج در ماده 19 آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریـابی هـاي غیر دولتـی، عمـده تـرین وظایف موسسات کاریابی داخلی ، شناخت بازارکارداخلی - راهنمایی ومشاوره شغلی جویندگان کار و کارفرمایان - شناسایی فرصتهاي شغلی داخلی در محدوده استقرار فعالیت موسسه کاریابی - معرفی و بکارگماري کارجویان واجد شرایط در واحدهاي پذیرنده - معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکزآموزش فنی و حرفه اي به منظـور فـرا گـرفتن مهارتهـاي مورد نیاز بازار کار - ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام وبهره برداري از اطلاعات آن - هماهنگی با آموزش فنی و حرفه اي به منظـور توسـعه دوره هـاي آموزشـی متناسـب بـا نیازهـاي داخلی وخارجی و مبادله اطلاعات با سایر موسسات کاریابی به منظور تامین نیروي کار مناسب کارفرمایان  می باشد که توسط کاریابیهای استان انجام می گیرد.

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.