نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
- +

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از اشتغال بیش ازهزار و 500 نفر نیروی کار توسط کاریابیهای استان خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موسی بی باک مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت : در استان تعداد 26 موسسه مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی داخلی مجاز در حال فعالیت می باشند که در سال جاری تعداد بیش از هزارو 500 نفر متقاضی کار را در سطح استان دربخشهای صنعت ، خدمات و کشاورزی  بکار گماری نموده اند .

وی افزود : در سال 99 تعداد  چهار هزارو 128 نفر متقاضی کار در موسسات مشاوره شغلی و کاریابی استان ثبت نام نمودند  و نیروهای درخواستی برای فرصتهای شغلی اعلام شده تعداد نه هزار و 226 شغل بوده که تعداد سه هزارو 550 فرصت شغلی مربوط به بانوان و تعداد پنج هزارو 676 فرصت نیز مربوط به آقایان بوده است .

بی باک خاطر نشان کرد : به استناد مفاد مندرج در ماده 19 آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریـابی هـاي غیر دولتـی، عمـده تـرین وظایف موسسات کاریابی داخلی ، شناخت بازارکارداخلی - راهنمایی ومشاوره شغلی جویندگان کار و کارفرمایان - شناسایی فرصتهاي شغلی داخلی در محدوده استقرار فعالیت موسسه کاریابی - معرفی و بکارگماري کارجویان واجد شرایط در واحدهاي پذیرنده - معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکزآموزش فنی و حرفه اي به منظـور فـرا گـرفتن مهارتهـاي مورد نیاز بازار کار - ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام وبهره برداري از اطلاعات آن - هماهنگی با آموزش فنی و حرفه اي به منظـور توسـعه دوره هـاي آموزشـی متناسـب بـا نیازهـاي داخلی وخارجی و مبادله اطلاعات با سایر موسسات کاریابی به منظور تامین نیروي کار مناسب کارفرمایان  می باشد که توسط کاریابیهای استان انجام می گیرد.

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.