نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت

آگهی مناقصات ومزایده ها

 

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده3 قانون برگزاری مناقصات

 

 

 

 

آگهی مزایده اجاره انبار سوله های اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد تعداد دو باب انبار سوله را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( Setadiran.ir ) به صورت الکترونیکی واگذار نماید .

زمان انتشار در سایت : تاریخ 97/12/11  ساعت 8:00

تاریخ بازدید : 97/12/12 ساعت 8:00     الی 97/12/22 ساعت 14:00

مهلت دریافت اسناد مزایده : تاریخ  97/12/24 تا پایان ساعت اداری

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 97/12/24 ساعت  14:00

زمان بازگشایی مزایده : 97/12/25 ساعت 9:00

زمان اعلام برنده : 97/12/25 ساعت : 10:00

آدرس مکان سوله ها : گرگان – کمربندی – شهرک جهاد – بالاتر از دانشگاه آزاداسلامی

 

 

شرایط مزایده اجاره انبار سوله های اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان(2باب انبارسوله به متراژ هر سوله  1680متر)

  • شرکت کنندگان موظف میباشند مبلغ 50 میلیون ریال ضمانت نامه بانکی تحویل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان نمایند .
  • شرلیط پرداخت اجاره بصورت ماهانه به شماره حساب اعلامی ازجانب اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان واریز گردد.
  • مبلغ قرارداد یک ساله می می باشد و تا چهار سال دیگر بر اساس اجرای فرایند قانونی مزایده با نرخ اعلامی از جانب کانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل تمدید می باشد.
  • طبق ماده 18 قانون بخش تعاون و با رعایت اصول 44 و 43 قانون اساسی و حمایت دولت از تعاونی ها و شرکت های تعاونی و اتحادیه ها صرفاً به بخش های مذکور اجاره داده می شود .
  • اجاره سوله ها سوله جهت اجرای فعالیت بخش تعاون در راستای فعالیت اساسنامه و حمایت از اشتغال می باشد .

تبصره : سوله های فوق الذکر جهت انبار کالاهای ضروری و اساسی و مایحتاج روزانه مردم نمی باشد .

  • ارائه آخرین آگهی تغییرات ، آگهی تاسیس شرکت یا اتحادیه و اساسنامه الزامی میباشد .