نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
دکتر احمد نصرتی:طی چهار سال گذشته، با 3 هزار میلیارد هزینه، تعداد تختهای بستری استان گلستان 25 درصد افزایش یافت.

دکتر احمد نصرتی:طی چهار سال گذشته، با 3 هزار میلیارد هزینه، تعداد تختهای بستری استان گلستان 25 درصد افزایش یافت.

دوشنبه، 28 اسفند 1396 - ساعت 12:51

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان ، دکتر نصرتی مدیر درمان گلستان طی مصاحبه ای با واحد مرکزی خبر سیمای گلستان ، با اعلام افزایش 25...

آغاز طرح هتلینگ بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

آغاز طرح هتلینگ بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

یکشنبه، 27 اسفند 1396 - ساعت 13:20

با هدف ارتقاء رضایتمندی بیمارانی که در تنها بیمارستان تامین اجتماعی درمرکز استان گلستان بستری می شوند ،‌طرح هتلینگ بیمارستان حکیم جرجانی گرگان آغاز شد....