دکتر عباسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه:مدیریت بر مبنای آیات قرآن ، کامل ترین شیوه مدیریتی است.

دکتر عباسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه:مدیریت بر مبنای آیات قرآن ، کامل ترین شیوه مدیریتی است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان ، یک کارگاه آموزشی تحت عنوان مبانی مدیریت از دیدگاه قرآن ، در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان برگزار شد.

دراین کارگاه آموزشی که مسئولین مراکز وکارشناسان ستاد مدیریت درمان استان حضور داشتند ، دکتر عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه با تبیین مبانی مدیریت از دیدگاه قرآن تاکید کرد : ما بر مبنای آیات قرآن باید با علم وآگاهی در امور مدیریتی برنامه ریزی نماییم ، جامع نگری داشته باشیم ومداومت در امور را فراموش نکنیم.

وی با بیان مصادیقی از تاریخ بشری و ارتباط آنها با آیات الهی و دستورات خداوند متعال تلاش کرد که این مفهوم را در جلسه به اثبات برساند که تمامی آنچه بشر امروزی درتلاش است تا آن را به عنوان قوانین نوین علم مدیریت درجامعه جا بیندازد , 1400 سال قبل درقرآن آمده و ما باید با تدبر و غور در مفاهیم بلند این کتاب آسمانی تلاش نماییم که آنها را استخراج نماییم.


بازگشت

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
ادارات شهرستان: