دکتر احمد نصرتی :تفویض اختیار به عنوان یکی از مفاهیم اساسی مدیریت ، موجب ارتقاء فرایندها می شود.

دکتر احمد نصرتی :تفویض اختیار به عنوان یکی از مفاهیم اساسی مدیریت ، موجب ارتقاء فرایندها می شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان ، پیرو بخشنامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تفویض اختیار برخی امور به مدیران استانی ، دکتر احمد نصرتی مدیر درمان استان ضمن تقدیر از این تصمیم بزرگ وشجاعانه ، تفویض اختیار را به عنوان یکی از مفاهیم اساسی مدیریت نوین ، موجب ارتقاء فرایندها دانست و تاکید کرد که با این اقدام ، امور بومی دراستان سرعت بیشتری به خود می گیرد و موجب چابکی سازمان می شود.

همچنین با دستور مدیر درمان تامین اجتماع استان گلستان کمیته ای متشکل از معاون مدیر درمان استان و روسا وکارشناسان ارشد ستاد مدیریت درمان استان ، بندهای تفویض اختیار جهت ابلاغ به زیرمجموعه و تعیین فرایندهای اجرایی تشکیل وطی آن بندهایی که به استانها تفویض اختیار شده است به لحاظ فرایند اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است با ابلاغ این بخشنامه بسیاری از مشکلات استانها که مستلزم مکاتبات متعدد و صرف زمان زیادی بود حذف شده و فرایندها کوتاهتر شده اند.

 


بازگشت

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
ادارات شهرستان: