پایش مداوم شاخص مورتالیتی بیماران در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان

پایش مداوم شاخص مورتالیتی بیماران در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان، کمیته مرگ ومیر بیمارستان حکیم جرجانی گرگان با حضور مسئولین ومتخصصان رشته های مختلف برگزار شد.

در این جلسه که با حضور ریاست ومدیر بیمارستان ، پزشکان متخصص زنان و زایمان، مسئول حراست ، متخصص بیهوشی، ماما مسئول وهمکاران زایشگاه، پزشک معتمد و رئیس وکارشناس ارشد درمان ستاد مدیریت درمان استان برگزار شد ، ضمن بررسی آمار مرگ ومیر بیماران در آن مرکز طی دوره های گذشته و مقایسه آنها با هم و نیز مقایسه با آمارهای جهانی ، کشوری و استانی ،‌وضعیت بیمارستان مشخص شد و در میانه های جدول میانگین قرار گرفت .

دکتر سید امیر حسین موسوی رئیس این بیمارستان با تاکید بر اهمیت کاهش میزان مرگ ومیر به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی های مختلف ، از همه همکاران خواست تا با همت جمعی و تدبیر دراین زمینه پیشنهادهای خود را ارائه نمایند.

وی همچنین با عنایت به اهمیت سلامت کارگران ومولدین جامعه افزود : عوارض فردی و اجتماعی مرگ ومیربه قدری زیاد است که می تواند این موضوع به مهم ترین موضوع و چالش مراکز درمانی کشور بدل شود و همه ما تلاش نماییم تا با افزایش آگاهی بخشی ، انجام سریع وبه موقع وظایف درمانی و نیز آموزش حین ترخیص بیماران در ابتدا بازگشت بیماران را به تختهای بیمارستانی کاهش دهیم و در مرحله بعدی از میزان مرگ ومیر ناشی از عوامل مختلف بکاهیم.

گفتنی است کمیته مورتالیتی یا مرگ ومیر در دو بیمارستان تامین اجتماعی استان به طور مرتب برگزار شده و این شاخص مهم را همواره پایش نموده و درراستای کاهش آن برنامه ریزی می نماید.


بازگشت

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
ادارات شهرستان: