صفحه اصلي > اخبار شهرستانی > سهم 65 درصدی بانوان گالیکشی از اشتغال سال97

سهم 65 درصدی بانوان گالیکشی از اشتغال سال97


25-02-1398, 12:42. نويسنده: شهرستان گالیکش

سهم 65 درصدی بانوان گالیکشی از اشتغال سال97

اولین جلسه اتاق فکر اقتصاد مقاومتی در حوزه زنان و خانواده، به ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گالیکش و با حضور مسئول امور بانوان فرمانداری ، مشاور فرماندار در حوزه بانوان و اعضای اتاق فکر بانوان شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، حسین روانبخش رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گالیکش اظهار کرد: اولین جلسه اتاق فکر اقتصاد مقاومتی در حوزه زنان و خانواده با هدف، بررسی مسائل و مشکلات اشتغال و کارآفرینی حوزه بانوان و برنامه های اتاق فکر بانوان در سال 98 ، برگزار شد و برنامه ما در سالجاری فعال کردن بانوان شهرستان در جهت مشارکت اقتصادی و سهیم شدن آنها در فعالیتهای اقتصادی است.

وی افزود: یکی از رویکردهای اتاق فکر اقتصاد مقاومتی بانوان شهرستان در زمینه شناسایی بانوان فعال و کارآفرین و  برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی با هدف زنان جامعه روستایی در سال جدید خواهد بود.

روانبخش خاطرنشان کرد: در سال گذشته تسهیلات پرداختی ما در حوزه بانوان در زمینه روستایی 68 درصد و در زمینه مشاغل خانگی 45 درصد بوده و در زمینه اشتغال ایجاد شده در شهرستان سهم بانوان 65 درصد از اشتغال 1050 نفری است که این نشان از ورود بانوان در عرصه های مختلف اقتصادی است.


بازگشت