برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی روستایی در شهرستان گنبدکاووس

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان گنبدکاووس، دوره ی آموزشی کارآفرینی روستایی برای مدیران و اعضای شرکتهای تعاونی روستایی در محل سالن اجتماعات اداره تعاون کارورفاه اجتماعی گنبدکاووس با حضور رهبری قائم مقام و مشاور مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان برگزار شد.

عبدالحکیم سلاق رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: آموزش در ارتقاء دانش و مهارت های ویژه اعضای تعاونی ها نقش به سزایی دارد و سبب عملکرد بهتر در تعاونی ها می شود.
وی خاطرنشان کرد: کارآفرینی به عنوان کلید رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده و موجب بهره مندی مردم خواهد شد.
سلاق با اشاره به نقش کارآفرینان در مناطق روستائی با هدف ارتقاء سطح خلاقیت و کارآفرینی در تعاونی های روستایی، تصریح کرد: به دلیل مهارتی که کارآفرینان در تشخیص و بهره مندی از فرصت ها و موقعیت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه دارند، زمینه تحول درعرصه های اقتصادی و اجتماعی فراهم می شود.

رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان گنبدکاووس اضافه کرد: ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ سبب اﺑﺪاع، ﻧﻮآوري و ﭘﺮورش افراد در تعاونی ها می شود.


بازگشت

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
ادارات شهرستان: