بازدید تیم بازرسی از معدن زغال سنگ تخت مینودشت

بازدید تیم بازرسی از معدن زغال سنگ تخت مینودشت

بازرسان کار استان از مراحل پیشرفت فیزیکی رفع نواقص ایمنی تونل شماره 2 معدن زغال سنگ تخت مینودشت که بخش استخراج آن یک ماه پیش به دلیل عدم وجود شرایط ایمنی کافی توسط بازرسی کار گلستان تعطیل شد، بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان، در راستای بررسی وضعیت ایمنی معادن استان، امروز برنامه بازرسی ویژه و مشترک بازرسان کار و نمایندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان، به منظور بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی رفع نواقص ایمنی تونل شماره 2  معدن زغالسنگ تخت در شهرستان مینودشت انجام شد.
قابل ذکر است بخش استخراج تونل شماره 2 معدن فوق الذکر ،حدود یک ماه پیش به دلیل عدم وجود شرایط ایمنی کافی توسط بازرسان کار تعطیل شده بود.
بررسی ها نشان می دهد عملیات اجرایی رفع نواقص به خوبی در حال اجرا می باشد و به زودی مجوز شروع عملیات استخراج از تونل مورد نظر مشروط به رعایت وحفظ کلیه تمهیدات ایمنی صادر خواهد شد.


بازگشت

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
ادارات شهرستان: