نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت

خدمات الکترونیک

ردیف

نام خدمت راهنما فرآیند شناسنامه خدمت فرم های مورد نیاز لینک سامانه دفاتر پیشخوان
1 احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی افراد مشمول هدفمندی یارانه ها(19091030000) ------  
2 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه(19011033000)  
3 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور (19051032000)  
4 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی(13011037000) ------  
5 ثبت و نظارت بر تعاونی(13071036000)  
6 رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری(19071038000) ------  
7 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی(13011035000)

þ

8 صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور(10011039000) ------  
9 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی(10011034000) ------  
10 معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهلات (19091031000)  
11 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی(13011042000)  
12 صدور مجوز کاریابی-خارجی(13011040101)

þ

13 صدور مجوز کاریابی-داخلی(13011040100)

þ

14 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) ------  
15 بازرسی کار(13011043000) ------ ------  

 

 

لیست دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان

 

جشنواره ملی تعاونی های برتر جشنواره کارآفرینان برتر بنگاههای اقتصادی زود بازده سامانه گزارشات اطلاعات کاریابی ها سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن مهر سامانه تعاونی های مرزنشینان کشور نظارت بر فعالیت و ساماندهی تعاونی های اعتبار گروه اشتغال سامانه کارگاههای ایجادی سامانه داده های مدیریتی سامانه مشاغل خانگی بانک اطلاعات ایرانیان سامانه ثبت تعاونی ها سامانه امور ورزشی رفاهی کارگرانآمار ثبتی
____________________________________________________________________
دیگر سامانه های الکترونیک جهت تسهیل خدمات به ارباب رجوع
____________________________________________________________________