صفحه نخست > گالری تصاویر > گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا


22-08-1396, 08:09. نويسنده: روابط عمومی

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تعاون کار و رفااه اجتماعی گلستان از شهرک صنعتی آق قلا


بازگشت