آنالیز حقوق و دستمزد

برای مشاهده بخشنامه حقوق و دستمزد97 اینجا کلیک کنید.

برای دریافت جدول آنالیز حقوق و مزاياي کارگران در سال 97 اینجا کلیک کنید.


ادارات شهرستان: