نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
سهم 65 درصدی بانوان گالیکشی از اشتغال سال97

سهم 65 درصدی بانوان گالیکشی از اشتغال سال97

چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 - ساعت 12:42

اولین جلسه اتاق فکر اقتصاد مقاومتی در حوزه زنان و خانواده، به ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گالیکش و با حضور مسئول امور بانوان فرمانداری ، مشاور...