نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت
دکتر حسین پور: با افزایش امید به زندگی باید رویکردهای آموزشی به نفع سالمندان تغییر کند

دکتر حسین پور: با افزایش امید به زندگی باید رویکردهای آموزشی به نفع سالمندان تغییر کند

پنج شنبه، 4 بهمن 1397 - ساعت 09:37

دراجرای دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی، اولین همایش آموزشی ارتقاء سطح سواد سلامت سالمندان بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی استان گلستان با هدف ارتقاء سطح...